การซื้อประกันโควิด 19 ดีอย่างไร

ซื้อประกันโควิด
June 24, 2022 0 Comments

เป็นอย่างที่ทราบกันว่าในปัจจุบัน เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ไม่ใช่แค่ในประเทศไทย แต่เป็นการระบาดรุนแรงทั่วโลก เกิดการสูญเสีย ในกรณีที่ร้ายแรงที่สุดคือสูญเสียชีวิต สูญเสียคนที่รัก สูญเสียคนในครอบครัวอย่างไม่มีวันกลับ รวมทั้งความสูญเสียที่เกิดขึ้น ยังเกิดผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาว ในกรณีที่ เชื้อไวรัสโควิด-19 เข้าไปทำลายระบบประสาทและสมองขั้นรุนแรง ทำให้เกิดภาวะโคม่า ยิ่งคนที่มีโรคประจำตัว เช่นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต โรคชรา หรือโรคประจำตัวอื่น ยิ่งเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะโคม่า หรือสูญเสียเสียชีวิต ได้ง่ายกว่าคนที่ไม่มีโรคประจำตัว ซึ่งเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นโรคที่ติดต่อกันผ่านทางละอองจากระบบทางเดินหายใจ ในกรณีที่ผู้ติดเชื้อ ไอ จาม หรือพูดคุยกัน โดยไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย รวมถึงการใช้สิ่งของรวมกัน โดยละออง ที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด 19 ยังสามารถลอยอยู่ในอากาศ หรือตกตามพื้นผิวต่างๆ เช่น ปุ่มกดลิฟต์ ราวบันได ประตู โทรศัพท์สำนักงาน รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ที่ต้องใช้รวมกันกับผู้อื่น โดยเราสามารถป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้ด้วยการล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆ และการอยู่ในพื้นที่แออัด โรคโควิด 19 สามารถติดต่อกันได้ง่าย แม้จะป้องกันอย่างดีแล้วก็ตาม เมื่อเราป้องกันดีแล้ว อีกทางหนึ่งซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก หากเราและคนที่เรารักติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ก็คือการซื้อประกันโควิด 19 ติดไว้ ไม่ว่าจะซื้อประกันโควิด 19 ให้ตนเอง หรือคนที่เรารักก็ย่อมดีกว่า เพราะค่าเบี้ยประกันต่อปีไม่แพง แต่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล โดยสามารถซื้อประกันโควิด 19 กับเว็บรู้ใจ สามารถซื้อแบบออนไลน์ ซื้อง่าย และคุ้มครองเลยไม่ต้องรอเวลา และมีให้เลือกหลากหลายแผนความคุ้มครอง โดยมีราคาเริ่มต้นที่ 350 บาท ต่อปี

เหตุผลที่เราควรซื้อประกันโควิด 19

  • ไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลในกรณี ถ้าซื้อประกันโควิด 19 กับเว็บรู้ใจจะครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน หรือหากเกิดภาวะโคม่าก็ครอบคลุม โดยค่าเชยนั้นก็ขึ้นอยู่กับ แผนความคุ้มครองที่เราเลือก ซึ่งทางรู้ใจมีให้เลือก หลากหลายแผน คุ้มค่า คุ้มราคา
  • สามารถซื้อประกันโควิด 19 ได้ง่าย ขั้นตอนการซื้อไม่กี่ขั้นตอน และที่สำคัญราคาไม่แพง แต่ครอบคลุมยาวนานถึงหนึ่งปี
  • เนื่องจากไวรัสโควิด 19 สามารถติดต่อได้ง่าย แต่เราทุกคนยังต้องดำรงชีวิตในสังคม ต้องมีการ พบปะ พูดคุย สังสรรค์กับครอบครอง กับเพื่อน ต้องมีการเดินทางไปทำงาน พบปะผู้คนเป็นจำนวนมาก การซื้อประกันโควิด 19 สักฉบับก็คงทำให้เราอุ่นใจอยู่ไม่มากก็น้อย เพราะเรายังคงต้องใช้ชีวิตให้ปกติที่สุด แม้สถานการณ์โควิด 19 ในปัจจุบันยังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการซื้อประกันโควิด 19 จำเป็นในปัจจุบันอย่างมาก เพราะหากเจ็บป่วยขึ้นมา ก็ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้